ศัพท์และสำนวน

Fewer vs Less

ถามตอบกับน้องนักเรียนแฟนเพจ น้องก็มีคำถามดี ๆ มาบ่อย ขอเอามาตีพิมพ์เผยแพร่

“ครูครับประโยคว่า
There are less people than I expected.
It weighed less than one Kilogram.
ทำไมไม่ใช้ fewer than เพราะเป็นนามนับได้ครับ”

fewer กับ less แปลว่า น้อยกว่า น้อยลง ทั้งคู่ fewer มาจากคำว่า few  ใช้กับนามนับได้  และ less ก็มาจากคำว่า little ใช้กับนามนับไม่ได้เท่านั้น เช่น

  • There are few cars in the parking lot.

Having said that

สำนวนนี้ ตอนผมได้ยินใหม่ ๆ ก็รู้สึกตลกครับ  Having said that แปลตามตัวเป็น เมื่อพูดอย่างนั้นไปแล้ว ผมก็นึกว่า เอะ พูดแล้ว ก็พูดไปสิ ทำไมต้องมาย้ำด้วยว่าเมื่อพูดไปแล้ว มันหมายความว่าอย่างไรกัน

สำนวน Having said that ก็ใช้เป็นวลีเชื่อมความครับ วิธีใช้และความหมายก็คล้าย ๆ กับ However หรือ On the other hand ที่ได้เล่าไปแล้วครับ  ถ้าจะแปล ก็คล้าย ๆ คนไทยเราพูดว่า “แต่ว่าไปแล้ว”

Out of the woods

out of the woods เป็นสำนวน แปลตามตัว คือ ออกจากป่า เพราะ woods ที่เติม s ก็แปลว่า ป่า นะครับ  ในที่นี้แต่เขามาใช้ในความหมายว่า พ้นอันตราย หรือ พ้นความยากลำบาก  เช่น

  • The hard part is done but we are not out of the woods yet.  

All along

all along แปลว่า มาโดยตลอด หรือ ตั้งแต่ต้น ครับ เช่น

  • I knew about this all along.   ฉันรู้เรื่องนี้มาโดยตลอด   จะใช้ know หรือ have known เป็นปัจจุบันกาลก็ได้นะครับ
  • I was right all along that he was a bad person.  

On the other hand

วันนี้มาหัดใช้สำนวน on the other hand ซึ่งแปลว่า ในอีกแง่หนึ่ง หรือ คิดในแง่ที่กลับกัน  สำนวนนี้ ถ้าใช้ เต็ม ๆ ก็เป็นสองประโยค ประโยคแรกนำด้วย On one hand หรือ On the one hand  และประโยคที่สองนำด้วย  On the other hand หรืิอ But on the other hand  เช่น

  • On the one hand,

Pull the plug

pull the plug ก็แปลว่า ดึงปลั๊กออก หมายถึง ยกเลิก หรือ หยุดดำเนินการ นั่นเองครับ ความหมายคล้าย ๆ กับ cancel นิยมใช้กับโครงงาน หรือแผนการ เช่น

  • The project did not go well and they finally pulled the plug.  

Concern

concern คำนี้ เห็นคนไทยชอบใช้ทับศัพท์ แต่พอพูดเป็นภาษาอังกฤษก็มักใช้ผิด  concern เวลาจะพูดว่าเรารู้สึก concern ต้องใช้ to be concerned ความรู้สึกนี้กำ้กี่งระหว่างความสนใจ กับความเป็นห่วง  คือจะแปลว่า กังวล หรือ เป็นห่วงก็พอใช้ได้ แต่ก็ไม่เชิง  คำว่ากังวลตรงกับ to be worried ซึ่งสื่อถึงความเป็นทุกข์ ก็หนักกว่า to be concerned  ซึ่งอาจจะไม่มีทุกข์ หรือมีแค่นิดหน่อย  concern เป็นความสนใจในแง่ว่า สิ่งนั้น ๆ มีความสำคัญกับตัวเรา เกี่ยวข้องกับตัวเรา เราอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไร หรือ อยากมีส่วนร่วม เพราะฉะนั้นคิดซะว่า เป็นความรู้สึกกำ้กึ่งระหว่างสนใจ กับกังวล นะครับ ในที่นี้ผมก็จะขอแปลส่วนใหญ่ว่า “เป็นห่วง”นะครับ เพราะไม่อยากแปลทับศัพท์ ฟังดูใกล้เคียงที่สุด แต่ก็ไม่ตรงในทุกสถานการณ์ ดูตัวอย่างเช่น

  • I am concerned about my mother’s health.  
Copyright © 2013-2024 betterenglishforthai.net