เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

 

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ และการศึกษาภาษาอังกฤษของคนไทย  ผู้จัดทำได้เริ่มเขียนในเฟสบุคเมื่อเดือนตุลาคม 2012 ต่อมาได้จัดทำเป็นเวบไซต์ในต้นปี 2014 เพื่อให้เป็นที่รวบรวมข้อมูลที่ดีขึ้น ทำลักษณะพิเศษได้มากขึ้น และค้นหาได้ง่ายขึ้น บทความที่ได้เคยเขียนในเฟสบุคก่อนทำเวบไซต์ก็ได้นำมาใส่ หรือเรียบเรียงใหม่แล้ว


 

เกี่ยวกับเนื้อหา

 

เนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ เราแบ่งปันให้ให้สาธาณชนได้อ่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่ก็ไม่มีการรับประกันในความถูกต้อง ก็หวังว่า ความถูกต้องนั้นก็จะดีขึ้นเนื่องมาจากสาธาณชนช่วยกันตรวจทาน และให้ข้อแนะนำ

ผู้เขียนมีประสบการณ์ภาษาอังกฤษจากการศึกษาในเมืองไทย และประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกา เนื้อหาต่าง ๆ นั้นได้พยายามทำให้เป็นกลาง หรืออธิบายว่าคนอังกฤษกับอเมริกันใช้ต่างกันอย่างไร อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ที่จำกัด อาจทำให้เกิดความลำเอียงเข้าทางอังกฤษแบบอเมริกันได้โดยมิได้ตั้งใจ  ซึ่งกรณีนี้ เป็นจริงไม่ว่าท่านจะเรียนภาษาอังกฤษกับใคร เพราะ ภาษาอังกฤษ คือ ภาษาสากลที่แต่ละชาติอาจมีการใช้ในรายละเอียดที่แตกต่างกัน

ลิขสิทธิ์ของบทความทั้งหมดยังเป็นของผู้เขียนนั้น ๆ โดยปริยาย ผู้ที่ต้องการแบ่งปันเนื้อหาให้เพื่อน ๆ คนอื่น สามารถทำได้โดยการส่งต่อที่อยู่ของเพจ (URL) หรือกดปุ่มแชร์ที่อยู่ท้ายบทความแต่ละชิ้น  การคัดลอกโดยตรง หรือ copy เนื้อหาไม่ว่าจะเป็นข้อความ ไฟล์ หรือรูปภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติจากผู้เขียนก่อน ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์


 

เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสียงที่ใช้ในเวบไซต์

 

เวบไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีด้านเสียงอยู่สามสี่อย่าง เพื่อช่วยในการเรียนรู้

  • เป็นเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้า ใช้ได้กับเบราว์เซอร์ทั่ว ๆ ไป
  • เป็นเสียงสังเคราะห์จากเบราว์เซอร์ ใช้ได้กับ Chrome, Firefox 49+, Safari 7+, และ Edge  แต่ใช้กับ Internet Explorer ไม่ได้  เบราว์เซอร์แต่ละรุ่นก็อาจจะให้เสียงที่ไม่เหมือนกัน
  • เป็นปุ่มสำหรับรับฟังเสียงคุณจากไมโครโฟน เป็นความสามารถพิเศษของเบราว์เซอร์ ใช้ในแบบฝึกหัดการออกเสียง และใช้ได้กับ Chrome เท่านั้น ได้ทดลองบน PC แล้วได้ผลดี  Android ก็พอใช้ได้   แต่ iPad รับเสียงไม่ได้
  • ใช้เลือกสำเนียงสำหรับ และ ความสามารถนี้ขึ้นกับเบราว์เซอร์เช่นเดียวกัน พบว่าใช้ได้ดีกับ Chrome บน Desktop computer แต่ในระบบอื่น พบว่ามีความจำกัด เช่น Chrome บนมือถือ Android และ Firefox สำเนียง UK ไม่มีความแตกต่างกับ US และ ใน Safari (บน iPad) สำเนียง UK กลับกลายเป็นสำเนียง US ผู้ชาย

 


 

ถ้าท่านต้องการช่วย

 

ทุกท่านช่วยได้ด้วยแจ้งที่ผิด ไมว่าจะเป็นคำสะกดผิด หรือเนื้อหาผิดก็ได้ ถามข้อสงสัย ให้ข้อแนะนำ และแสดงข้อคิดเห็น คุณสามารถติดต่อแอนมินได้ ที่เฟสบุค หรือ แบบฟอร์มติดต่อ หรือ เขียนความคิดเห็นใต้บทความก็ได้  ท่านที่มีความรู้ ความสามารถ อยากเขียนบล็อก หรือเขียนหนังสือแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ให้กับผู้อื่น กรุณาติดต่อมาเพื่อนขออนุมัติเป็นนักเขียนได้

นอกจากนี้แล้ว เรายังต้องการผู้ที่มีความสามารถทางการพัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบกราฟิค และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเวบ


 

Note to International Audiences

 

The content of this web site is geared toward Thai audience, not just the language but the background of their culture and education.  So, we don’t really see the need to provide a translation into other languages right now.   However, if you think some translation would be useful to you, let us know and we will take that into consideration.

Updated: 15 สิงหาคม 2018
Copyright © 2013-2024 betterenglishforthai.net