ศัพท์และสำนวน

ศัพท์เกี่ยวกับญาติ

มีคนถามเรื่องญาติ ภาษาอังกฤษ พี่เขย น้องสะไภ้ ลุง ป้า น้า อา  ก็ขอรวบรวมมาไว้ในตอนเดียวกันเลยครับ  เริ่มจากคำว่า ญาติ ภาษาอังกฤษเรียกว่า relative  มาจากคำกริยาว่า relate คือ เกี่ยวข้อง  เมื่อใช้กับคนก็หมายถึง เกี่ยวข้องเป็นญาติกัน  ญาติใกล้ชิด ก็เรียกว่า close relative  ถ้าญาติห่าง ๆ ก็เรียกว่า distant relative เช่น

  • He is a distant relative หรือ He is one of my distant relatives.  

The Way, A Way

way นอกจากแปลว่า หนทาน หรือวิธิการทำ แล้วก็ยังหมายถึงว่า ลักษณะอาการที่ทำก็ได้ คล้าย ๆ กับ how เช่น คราวก่อนพูดถึง As is ว่าหมายถึง the way something is now  วันนี้มาดูตัวอย่างอื่น เช่น

  • I don’t like the way you speak.  

As Is

As is แปลว่า ตามสภาพที่เป็นอยู่  หรือ ตามที่เป็นอยู่ตอนนี้  เราอาจจะเคยเห็นเวลาซื้อขายของ แล้วคนขายเขียนระบุ condition ว่า as Is  อันน้้นก็หมายถึง ขายตามสภาพที่เป็นอยู่ ไม่มีรับประกัน คือ คนซื้อเป็นคนรับผิดชอบตรวจสอบสภาพตอนซื้อว่า ใช้ได้หรือไม่ได้อย่างไร

สำนวน as is ก็มาใช้พูดได้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้  ซื่งถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษให้เต็ม ก็คือ how something is now  หรือ the way something is now เช่น

  • Don’t change.  

As Expected, As Usual, As Always

วันนี้มาดูสำนวนบางสำนวนที่นำด้วย As ที่แปลว่า ตามที่ หรือ ดังที่ หรือ เป็นไปตาม เช่น

  • Everything is going as planned.    ทุกอย่างเป็นไปตามที่วางแผนไว้
  • He won the competition as expected .  

Just as, Not as

as เป็นคำเชื่อมที่ใช้ได้หลายที่ หลายความหมายครับ  เราคงคุ้นเคยกับ สำนวน  as … as  โดยใช้กับคำคุณศัพท์ หรือ คำวิเศษณ์ก็ได้ เช่น

  • as soon as possible  แปลว่า เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
  • Go as far as you can.  ไปไกลที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้
  • You are not as good as he (is).  

First hand

First hand ไม่ได้แปลว่า มือแรก นะครับ  เวลาใช้เป็นสำนวนขยายนามก็ได้ หรือ ขยายกริยาก็ได้ หมายความว่า ประสบมาโดยตรง หรือ ประสบมาจะ ๆ ด้วยตนเอง  ก็เป็นคำขยายเน้นเหมือนคนไทยเราพูดว่า เห็นมากับตา ซึ่งการเห็นมันก็ต้องใช้ตาอยู่แล้วใช่ไหมครับ  บางคนก็เขียนติดกันเป็น firsthand หรือ first-hand ก็ได้  ดูตัวอย่างเช่น

  • He had a first-hand experience with …  
Copyright © 2013-2017 betterenglishforthai.net