There being

ได้อ่านบทความชิ้นหนึ่ง แล้วสะดุดกับวลีว่า there being สงสัยว่าเขียนแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาเคยเห็นแต่ there is/are แต่การเขียนแบบนี้ไม่เคยเห็น ส่วนหนึ่งคงเพราะประสบการณ์ในการอ่านยังมีไม่มากพอ ก็เลยค้นคว้าและกลายมาเป็นบทความนี้

วลีว่า there being มีความหมายว่าเพราะว่ามี…../เนื่องจากว่าเกิด….. หรือสามารถใช้คำว่า having แทนก็ได้ เป็นการแสดงเหตุและผลของเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น

 • There being no further discussion, the matter was brought to a vote.
  เนื่องจากว่าไม่มีการอภิปรายกันต่อไป จึงได้มีการลงคะแนน
  ถ้าเขียนอีกแบบก็จะได้ว่า Having no further discussion, the matter was brought to a vote. หรือ Since there was no further discussion, the matter was brought to a vote. ก็ได้เช่นกัน
 • There being no new business, the meeting was adjourned at 4:30 p.m.
  ในเมื่อไม่มีเรื่องใหม่มาให้พิจารณา จึงปิดการประชุมเมื่อ 16.30 น.
  ถ้าเขียนอีกแบบก็จะได้ว่า Having no new business, the meeting was adjourned at 4:30 p.m. หรือ The meeting was adjourned at 4:30 p.m. because there was no new business. ก็ได้เช่นกัน
 • There were fewer car accidents last year despite there being a lot more cars on the road.
  เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยลงเมื่อปีที่แล้ว ทั้ง ๆ ที่รถบนท้องถนนมีมากขึ้น
  ถ้าเขียนอีกแบบก็จะได้ว่า There were fewer car accidents last year despite having a lot more cars on the road.
Updated: 9 พฤศจิกายน 2019

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

4 + seventeen =

Copyright © 2013-2024 betterenglishforthai.net