ตั้งใจ / ใส่ใจ

ความตั้งใจในภาษาไทยนี่มีหลายความหมายในภาษาอังกฤษครับ เช่น เราจะบอกว่า เขามีความตั้งใจดี หรือตั้งใจไม่ดี ในทำนองว่า มีเจตนา หรือวัตถุประสงค์ที่ดี หรือ ไม่ไดี อย่างนี้ เรียกว่า intention เช่น

  • He did good but had a bad intention.  เขาทำดี แต่มีความตั้งใจที่ไม่ดี (มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ดี)
  • He is hiding his real intention.  เขาปิดบังวัตถุประสงค์ที่แท้จริง หรือ เขามีวัตถุประสงค์แอบแฝง

ลองกลับไปอ่านบทความนี้ เกี่ยวกันสำนวนว่า ตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจทำอะไร

ที่นี้ความต้้งใจอีกแบบหนึ่งก็คือ การตั้ังใจแบบใส่ใจ หรือ สนใจ เช่น ตั้งใจทำงาน ตั้งใจเรียนหนังสือ อย่างนี้ใช้คำว่า attention ครับ ถ้าจะใช้เป็นกริยา ก็มักใช้ในสำนวน to pay attention เช่น

  • You need to pay more attention to your work.  เธอต้องตั้งใจทำงานมากกว่านี้
  • He does not pay/give enough attention to school.  เจาไม่ใส่ใจกับโรงเรียนอย่างเพียงพอ ก็แปลให้ลื่นหูหน่อยได้เป็น เขาตั้งใจเรียนยังไม่ดีพอ
  • I need your attention to this matter.  ฉันต้องการความเอาใจใส่ของคุณในเรื่องนี้

ถ้าอยากให้ใครตั้งใจดูอะไร ก็ใช้ pay attention to ได้ หรือใช้สำนวน keep an eye on ก็ได้ เหมือนสำนวนไทย จับตาดู เป๊ยบเลย เช่น เราดูทีวีอยู่แล้วเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็น เราจะย้อนไปดูใหม่ แล้วบอกให้เขาต้้งใจดูตรงนี้ดี ๆ ก็พูดได้ว่า

  • Watch again and pay attention to this person here.  เอ้าดูอีกที และคอยตั้งใจดูคน ๆ นี้ให้ดี ๆ 
  • Watch again and keep an eye on this person here.  เอ้าดูอีกที และจับดูคน ๆ นี้ให้ดี ๆ 

คำที่มีความหมายใกล้เคียงก็ คือ focus กับ concentrate แปลว่า ตั้งใจแบบเอาใจจดจ่อ ไม่วอกแวก ใช้แทนกันได้ เช่น

  • Watch again and focus on this person here  แปลเหมือนกันกับข้างต้นครับ
  • You need to focus on your work.  คุณต้องตั้งใจทำงานหน่อย (อย่างวอกแวก)
Updated: 7 กุมภาพันธ์ 2017

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

6 + four =

Copyright © 2013-2024 betterenglishforthai.net