Job vs Work

job กับ work เมื่อเป็นคำนาม แปลเหมือนกันว่า งาน  บางสถานการณ์ก็ใช้แทนกันได้ แต่บางสถานการณ์ก็ไม่ได้  work เป็นนามนับไม่ได้ แต่ job นับได้  ตัวอย่างหนี่งที่ใช้แทนกันได้ คือ เรื่องเกี่ยวกับผลงาน หรืออะไรที่ทำอยู่  สังเกตการใช้ a ข้างหน้า job ด้วยนะครับ เช่น

  • You are doing a good job.  หรือ You are doing good work.  ก็เป็นการชมว่า คุณทำงานได้ดี  จะย่อพูดให้สั้น ๆ ก็ได้ว่า Good job หรือ Good work  และก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องงานเสมอไป  เป็นผลงานอะไรก็ได้ เช่น เห็นเด็กเล่นสร้างปราสาททรายสวย ๆ เราก็พูดชมอย่างนี้ได้
  • Let’s get our job done.  หรือ  Let’s get our work done.  มาทำงานของเราให้เสร็จดีกว่า

ทีนี้เวลาใช้แทนกันไม่ได้  job หมายถึง งานที่นับได้  เช่น ตำแหน่งงาน  งานที่เป็นชิ้น …  อธิบายลำบาก ดูตัวอย่างเลยแล้วกัน

  • I have two jobs.  แล้วแต่สถานการณ์ อาจแปลว่า ฉันทำงานสองที่  หรือ ฉันมีหน้าที่สองอย่าง หรือ ฉันมีงานสองชิ้น ก็ได้
  • ถ้าเป็นการทำงานที่งานเข้ามาเป็นชิ้น ๆ  เช่น  ร้านถ่ายเอกสาร  หรือ ร้านซ่อมรถ หรือ งานรับจ้างต่าง ๆ  งานที่รับมาจากลูกค้าแต่ละอันนี้ก็เรียกว่า job   เช่น  We have two more jobs waiting.  เรามีงานรออยู่อีกสองอัน
  • We have 2 job openings.  เรามีตำแหน่งงานว่างสองตำแหน่ง
  • The economy added 20,000 jobs last month.  อันนี้ภาษาทางเศรษฐศาสตร์ แต่ได้ยินในข่าวบ่อย ๆ หมายความว่า เมื่อเดือนก่อนมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นสองหมื่นตำแหน่ง (ในประเทศ)

ทีนี้ตัวอย่างเวลาใช้ work ไม่ใช้ job เช่น

  • work แปลว่าที่ทำงานก็ได้ เช่น He is at work. เขาอยู่ที่ทำงาน  หรือ I’m driving to work.  ฉันกำลังขับรถไปที่ทำงาน
  • I have (some) work to do.  ฉันมีงาน(อะไร)ต้องทำ
  • ถ้าเราอยู่ที่ทำงาน แต่ไม่มีอะไรทำ ก็พูดได้ว่า I don’t have (any) work to do.

อีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้แทนกันได้  เวลาหมายถึง ตกงาน หรือ หางานทำ  เช่น ตกงานก็พูดได้ว่า I don’t have a job. หรือ I don’t have work.  ถ้ากำลังหางานอยู่ ก็พูดได้ว่า I’m looking for a job. หรือ I’m looking for work. ก็ได้ คือ ในที่นี้ จะว่ากำลังหาตำแหน่งงาน หรือ กำลังหางานทำ ก็ความหมายเดียวกันนั่นเอง  ถ้าจะพูดว่าหางานใหม่ อันนี้ใช้ว่า look for a new job ไม่นิยมใช้ look for new work มันฟังดูกำกวมว่า หาที่ทำงานใหม่ หรือหาอะไรทำใหม่ ๆ หรือหาผลงานอะไรใหม่ ๆ

Updated: 15 มีนาคม 2014

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

9 + 20 =

Copyright © 2013-2024 betterenglishforthai.net