Come up with something

คราวก่อนพูดถึง come across an idea ว่าคิดได้โดยไม่ได้ตั้งใจ  ถ้าเราจะเอาแบบตั้งใจ เขาก็นิยมใช้สำนวนว่า come up with an idea เช่น

  • We came up with a great idea to distribute our products.   เราคิดวิธีกระจายสินค้าที่ดีเยี่ยมขึ้นมาได้

ผมก็พยายามแปลความหมายให้มันได้อารมณ์เท่า แต่แปลยากนะครับ to come up with เป็นสำนวนที่ใช้กันตลอดเวลา ไม่ใช่แค่กับ idea จะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิด ความสามารถ หรือ ผลงาน เช่น solution, plan, story, picture, product, invention, ฯลฯ  บางทีก็ใช้กริยาตัวอื่นแทนได้ เช่น to have, to find แต่มันไม่ค่อยได้อารมณ์เท่า to come up with ซึ่งมันสื่อนิด ๆ ถึง อะไรที่น่าภูมิใจ หรือที่แก้ปัญหาได้ หรือที่ใหม่ หรือที่ต้องใช้ความพยายาม หรืออะไรทำนองนั้น

  • We are in trouble.  We need to come up with a plan now.  เราแย่แล้ว ต้องหาทางออกด่วน
  • This company came up with many great products last year.  บริษัทนี้ออกตัวสินค้ายอดเยี่ยมหลายตัวมากเมื่อปีก่อน
  • He came up with a story that everyone believed.  เขากุเรื่องขึ้นมาทำให้ทุกคนเชื่อหมด  (ใช้คำว่ากุอาจจะไม่ตรงนัก ไม่จำเป็นต้องหมายความว่า เขาโกหก แต่อาจจะเป็นการเรียบเรียงเรื่องให้ฟังดูน่าเชื่อถือ)
  • Let’s come up with something that works better.   เราลองมาหาวิธีใหม่ที่มันใช้ได้ดีกว่านี้  (อาจจะหมายถึง สิ่งประดิษฐ์ หรืออะไรก็ได้นะครับ แล้วแต่สถานการณ์ที่ใช้)
Updated: 6 กุมภาพันธ์ 2017

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

twenty + three =

Copyright © 2013-2024 betterenglishforthai.net