Ahead or Behind

มาดูสำนวนเกี่ยวกับการแข่งขันหน่อย ahead แปลว่า ล่วงหน้า หรือนำหน้า เช่น ถ้าแข่งขันกันแล้วคนหนึ่งนำหน้าไป ก็เรียก Someone is ahead. ในทางตรงข้าม ถ้าใครตามหลังอยู่ก็เรียกว่า behind เช่น

  • He is ahead by 1 point. เขานำอยู่หนึ่งแต้ม ความหมายเดียวกับ He is leading by 1 point.
  • We are behind by a lot. เราตามหลังอยู่มาก
  • ถ้าสูสีเขาก็เรียก They are neck and neck.
  • He is pulling ahead. เขากำลังขึ้นนำ หรือกำลังแซงขึ้นมา ก็ตรงข้ามกับ He is falling behind. เขากำลังตกลงมาตามหลัง
  • He is catching up. เวลาใครตามหลังอยู่แล้วกำลังไล่ตามขึ้นมา ก็ใช้กริยาว่า เรียกว่า catch up

สำนวนเกี่ยวกับ ahead หรือ behind ข้างต้นก็ใช้กับอะไรที่ทำกันเป็นกลุ่มก็ได้ เช่น เดินทางเป็นกลุ่ม หรือ เรียนหนังสือ

  • For those who are falling behind, you will need to work harder to catch up. สำหรับคนที่เรียนไม่ทันเข้า เธอต้องขยันให้มากขึ้นจะได้ตามให้ทัน
  • Go ahead. I’ll catch up with you later. ไปก่อนเหอะ เดี๋ยวฉันจะตามไป
Updated: 28 กุมภาพันธ์ 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

2 × one =

Copyright © 2013-2024 betterenglishforthai.net