ศัพท์และสำนวน

Out of the woods

out of the woods เป็นสำนวน แปลตามตัว คือ ออกจากป่า เพราะ woods ที่เติม s ก็แปลว่า ป่า นะครับ  ในที่นี้แต่เขามาใช้ในความหมายว่า พ้นอันตราย หรือ พ้นความยากลำบาก  เช่น

  • The hard part is done but we are not out of the woods yet.  

All along

all along แปลว่า มาโดยตลอด หรือ ตั้งแต่ต้น ครับ เช่น

  • I knew about this all along.   ฉันรู้เรื่องนี้มาโดยตลอด   จะใช้ know หรือ have known เป็นปัจจุบันกาลก็ได้นะครับ
  • I was right all along that he was a bad person.  

On the other hand

วันนี้มาหัดใช้สำนวน on the other hand ซึ่งแปลว่า ในอีกแง่หนึ่ง หรือ คิดในแง่ที่กลับกัน  สำนวนนี้ ถ้าใช้ เต็ม ๆ ก็เป็นสองประโยค ประโยคแรกนำด้วย On one hand หรือ On the one hand  และประโยคที่สองนำด้วย  On the other hand หรืิอ But on the other hand  เช่น

  • On the one hand,

Pull the plug

pull the plug ก็แปลว่า ดึงปลั๊กออก หมายถึง ยกเลิก หรือ หยุดดำเนินการ นั่นเองครับ ความหมายคล้าย ๆ กับ cancel นิยมใช้กับโครงงาน หรือแผนการ เช่น

  • The project did not go well and they finally pulled the plug.  

Concern

concern คำนี้ เห็นคนไทยชอบใช้ทับศัพท์ แต่พอพูดเป็นภาษาอังกฤษก็มักใช้ผิด  concern เวลาจะพูดว่าเรารู้สึก concern ต้องใช้ to be concerned ความรู้สึกนี้กำ้กี่งระหว่างความสนใจ กับความเป็นห่วง  คือจะแปลว่า กังวล หรือ เป็นห่วงก็พอใช้ได้ แต่ก็ไม่เชิง  คำว่ากังวลตรงกับ to be worried ซึ่งสื่อถึงความเป็นทุกข์ ก็หนักกว่า to be concerned  ซึ่งอาจจะไม่มีทุกข์ หรือมีแค่นิดหน่อย  concern เป็นความสนใจในแง่ว่า สิ่งนั้น ๆ มีความสำคัญกับตัวเรา เกี่ยวข้องกับตัวเรา เราอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไร หรือ อยากมีส่วนร่วม เพราะฉะนั้นคิดซะว่า เป็นความรู้สึกกำ้กึ่งระหว่างสนใจ กับกังวล นะครับ ในที่นี้ผมก็จะขอแปลส่วนใหญ่ว่า “เป็นห่วง”นะครับ เพราะไม่อยากแปลทับศัพท์ ฟังดูใกล้เคียงที่สุด แต่ก็ไม่ตรงในทุกสถานการณ์ ดูตัวอย่างเช่น

  • I am concerned about my mother’s health.  

Up in The Air

สำนวน up in the air  ไม่ได้แปลว่า อยู่ในอากาศ หรือขึ้นเครื่องบินนะครับ แต่แปลว่า ยังไม่แน่นอน ยังไม่ตัดสินใจ อะไรทำนองนั้น เช่น

  • Our plan is still up in the air.  แผนเรายังไม่แน่นอน
  • The contract is still up in the air.  

Out of The Blue

Out of the blue ก็เป็นสำนวนเหมือนคนไทยเราว่า โพล่มาจากไหนก็ไม่รู้ หรือ อยู่ดี ๆ ไม่มีวี่แววมาก่อน จะใช้กับเรื่องดี หรือไม่ดีก็ได้ครับ เช่น This happened out of the blue.  ก็แปลว่า มันอยู่ดี ๆ ก็เกิดขึ้นไม่มีวี่แววมาก่อน

ดูตัวอย่างเพิ่มเติมขึ้น

  • He recently quit his job out of the blue.  
Copyright © 2013-2019 betterenglishforthai.net